150,00 kr

Eukaristin så som den firas i Övre salen

Peter Halldorf

Under år 2005 växte en gudstjänst fram i Övre salen i Nya Slottet Bjärka-Säby, som hämtade sin inspiration från den orientaliska traditionen, i synnerhet klostren i Egypten och Syrien. När den gudstjänstfirande församlingen samlades runt det låga bordsaltaret framför det vackra ovala fönstret, gestaltades en liturgi där den heliga ordningen och den andliga friheten vävdes samman. Karismatiska inslag förenades på ett naturligt sätt med den urgamla liturgin. Denna gudstjänst, som folkligt kommit att kallas ”ökenmässan”, firas i dag på en rad platser enligt liturgin från Övre salen i Bjärka-Säby.

Denna bok är en genomgång av och kommentar till ökenmässans liturgi. Boken har formen av ett bibelstudium. Det var Bibeln, mer än något annat, som låg till grund för den mättade och rika utformning som kom att omge firandet av eukaristin i den tidiga kyrkan. Här blir det också tydligt hur den kristna gudstjänsten har sina rötter i Gamla testamentet och det judiska gudstjänstfirandet.

Boken läses och begrundas med fördel först efter att man deltagit i ökenmässan.

Trådbunden med osprättade sidor.
Antal sidor: 96
Utgivningsår: 2005