Andra förlag

Här återfinns enstaka titlar, delvis utgångna eller utgivna i endast små upplagor, som anknyter till Silentiums profil. Bland annat tillhandahåller vi ett antal titlar av Peter Halldorf som inte längre finns i bokhandeln.